Minulá volební období

Akreditační materiály na 15. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 15. zasedání AS FF UK

 1. žádost o prodloužení akreditace SO Divadelní věda v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 2. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Sociální politika a sociální práce  se SO Sociální práce (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva Komise pro vědu
  2. Stanovisko Komise pro vědu
 3. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Social Policy and Social Work se SO Social Work (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva Komise pro vědu  (tentýž soubor jako u bodu 2)
  2. Stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 2)
 4. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Fonetika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva Komise pro vědu
  2. Stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 2)
  3. Stanovisko oboru
 5. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Phonetics (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva Komise pro vědu  (tentýž soubor jako u bodu 4)
  2. Stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 2)
  3. Stanovisko oboru (tentýž soubor jako u bodu 4)
 6.  žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Románské jazyky (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva Komise pro vědu
  2. Stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 2)
 7. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Romance Languages (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva Komise pro vědu  (tentýž soubor jako u bodu 6)
  2. Stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 2)

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.