Volební období 2012-2014

Volba do AS UK pro volební období 2014-2017

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Volby do AS UK pro volební období 2014 – 2017

Na této stránce budou uveřejňovány všechny relevantní informace k volbám do AS UK pro volební období 2014 – 2017.

Výzva akademické obci

Výzva akademické obci

Kandidátní listiny a prezentace kandidátů

Seznamy kandidátů

Výsledky voleb

Výsledky voleb