Minulá volební období

POZVÁNKA na 9. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 9. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 11. dubna 2013 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 8. zasedání AS FF UK

 3. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2013

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Vyjádření Hospodářské komise fakulty

  3. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2013 – textová část

  4. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2013 – tabulková část

  5. Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 s rokem 2012

 4. Novelizace vnitřních předpisů UK

  1. Novelizované materiály na stránkách UK

 5. Různé

Jan Chromý