Volební období 2012-2014

Akreditační materiály na 4. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

  1. Žádost o změnu názvu doktorského studijního oboru Pravěká a středověká archeologie ve studijním programu HISTORIE na Archeologie pravěku a středověku

    • Studijní komise FF UK tento materiál doporučila k dalšímu projednání

  2. Žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu HISTORY, studijnímu oboru HISTORY– GENERAL HISTORY

    • Studijní komise FF UK tento materiál doporučila k dalšímu projednání

  3. Žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu LES SCIENCES HISTORIQUES, studijnímu oboru L’HISTOIRE – L’HISTOIRE GÉNÉRALE.

    • Studijní komise FF UK tento materiál doporučila k dalšímu projednání