Minulá volební období

Usnesení senátu

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Usnesení z 1. zasedání AS FF UK dne 10. 6. 2010
Usnesení z 2. zasedání AS FF UK dne 16. 9. 2010
Usnesení z 3. zasedání AS FF UK dne 14. 10. 2010
Usnesení z 4. zasedání AS FF UK dne 11. 11. 2010
Usnesení z 5. zasedání AS FF UK dne 9. 12. 2010
Usnesení z 6. zasedání AS FF UK dne 13. 1. 2011
Usnesení ze 7. zasedání AS FF UK dne 10. 2. 2011
Usnesení z 8. zasedání AS FF UK dne 10.3.2011
Usnesení z 9. zasedání AS FF UK dne 14.4.2011
Usnesení z 10. zasedání AS FF UK dne 12.5.2011
Usnesení z 11. zasedání AS FF UK dne 9.6.2011
Usnesení z 12. zasedání AS FF UK dne 22.9.2011
Usnesení z 13. zasedání AS FF UK dne 13.10.2011
Usnesení ze 14. zasedání AS FF UK dne 10.11.2011
Usnesení ze 15. zasedání AS FF UK dne 8.12.2011
Usnesení ze 16. zasedání AS FF UK dne 12.1.2012
Usnesení ze 17. zasedání AS FF UK dne 9.2.2012
Usnesení z 18. zasedání AS FF UK dne 8.3.2012
Usnesení z mimořádného 19. zasedání AS FF UK dne 22.3.2012
Usnesení z 20. zasedání AS FF UK dne 12.4.2012
Usnesení z 21. zasedání AS FF UK dne 10.5.2012


Usnesení z 1. zasedání AS FF UK dne 10. 6. 2010

[1/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Angličtina pro mezikulturní komunikaci v bakalářském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 24-0-0

[2/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Francouzština pro mezikulturní komunikaci v bakalářském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 24-0-0

[3/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Němčina pro mezikulturní komunikaci v bakalářském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 24-0-0

[4/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Ruština pro mezikulturní komunikaci v bakalářském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 24-0-0

[5/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Španělština pro mezikulturní komunikaci v bakalářském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 24-0-0

[6/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – angličtina v bakalářském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 24-0-0

[7/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – francouzština v bakalářském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[8/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – němčina v bakalářském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[9/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština v bakalářském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[10/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – španělština v bakalářském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[11/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Překladatelství: čeština – angličtina v navazujícím magisterském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[12/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Překladatelství: čeština – francouzština v navazujícím magisterském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[13/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Překladatelství: čeština – němčina v navazujícím magisterském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[14/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Překladatelství: čeština – ruština v navazujícím magisterském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[15/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Překladatelství: čeština – španělština v navazujícím magisterském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[16/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Tlumočnictví: čeština – angličtina v navazujícím magisterském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[17/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Tlumočnictví: čeština – francouzština v navazujícím magisterském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[18/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Tlumočnictví: čeština – němčina v navazujícím magisterském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[19/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Tlumočnictví: čeština – ruština v navazujícím magisterském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[20/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Tlumočnictví: čeština – španělština v navazujícím magisterském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 25-0-1

[21/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Středoevropská studia v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční, jednooborové i dvouoborové studium).

Hlasování: 26-0-0

[22/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Historie v bakalářském studijním programu Historické vědy (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 26-0-0

[23/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Historické vědy o studijní obor Historie (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 26-0-0

[24/1]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení platnosti akreditace pětiletého magisterského studijního oboru Romistika (prezenční, dvouoborové studium) na dostudování do 31. 12. 2012.

Hlasování: 26-0-0

[25/1]

AS FF UK schvaluje harmonogram zasedání AS FF UK na zimní semestr akademického roku 2010/2011 v podobě, v jaké byl předložen a se zapracováním změny zmíněné v diskusi.

Hlasování: 19-0-1

[26/1]

AS FF UK bere na vědomí návrh výše doktorských stipendií pro 3. čtvrtletí roku 2010 ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 19-0-0

Usnesení z 2. zasedání AS FF UK dne 16. 9. 2010

[27/2]

AS FF UK vyhlašuje volby do AS UK (volební období 2011–2014) na dny 23.–24. listopadu 2010, vždy od 10 do 16 hodin. Dne 23. 11. se volby konají v budově UK Celetná 20, dne 24. 11. v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2.

Hlasování: 17-0-0

[28/2]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace doktorského studijního oboru Andragogika ve studijním programu Pedagogika (prezenční i kombinované studium).

Hlasování: 11-0-9

[29/2]

AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2011/2012 ve znění předloženém děkanem fakulty.

Hlasování: 20-0-0

[30/2]

AS FF UK schvaluje návrh výše doktorských stipendií na 4. čtvrtletí, ve znění prezentovaném na jednání děkanem.

Hlasování: 20-0-0

[31/2]

AS FF UK doporučuje děkanovi fakulty vydat Opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech FF UK se zohledněním připomínek zmíněných v diskuzi.

Hlasování: 17-0-1

[32/2]

AS FF UK doporučuje děkanovi fakulty vydat Opatření děkana o doktorském studiu na FF UK se zohledněním připomínky zmíněné v diskuzi, týkající se role oborové rady při přípravě rámcového studijního plánu.

Hlasování: 17-0-1

[33/2]

AS FF UK souhlasí se jmenováním členů disciplinární komise ve složení:

Předsedkyně:

Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. (Hlasování: 16-0-1)

Členové:

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. (Hlasování: 17-0-0)

PhDr. Richard Šípek (Hlasování: 16-0-1)

Štěpán Matějka (Hlasování: 17-0-0)

Zuzana Vašáková (Hlasování: 16-1-0)

David Pavlorek (Hlasování: 16-0-1)

Náhradníci:

doc. PhDr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (Hlasování: 17-0-0)

PhDr. Radek Buben (Hlasování: 17-0-0)

Tomáš Beránek (Hlasování: 16-0-1)

Martin Kozák (Hlasování: 17-0-0).

Usnesení z 3. zasedání AS FF UK dne 14. 10. 2010

[33/3]

AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Německý jazyk a literatura (prezenční forma studia, jednooborové a dvouoborové studium).

Hlasování: 15-0-10

[34/3]

AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Rusistika (prezenční forma studia, jednooborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[35/3]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace SO Dějiny umění v navazujícím magisterském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[36/3]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace SO Religionistika v bakalářském SP Filozofie (prezenční forma studia, jednooborové studium).

Hlasování: 24-0-1

[37/3]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace SO Historie v bakalářském SP Historie na dostudování stávajících studentů (kombinovaná forma studia, jednooborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[38/3]

AS FF UK nemá námitek proti jmenování prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc., proděkankou pro zahraničí a vnější vztahy.

Hlasování: 15-5-4

[39/3]

AS FF UK bere na vědomí Hodnocení Aktualizace dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2009/2010.

Hlasování: 22-0-0

[40/3]

AS FF UK se ztotožňuje s Apelem Asociace děkanů Filozofických fakult ČR.

Hlasování: 22-0-0

[41/3]

AS FF UK vyzývá rektora UK k odmítnutí Cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace z důvodu jejího nekvalitního zpracování a skutečnosti, že je v ní zcela nedostatečně zohledněna oblast společenských a humanitních věd.

Hlasování: 22-0-0

Usnesení z 4. zasedání AS FF UK dne 11. 11. 2010

[42/4]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace SO Etnologie v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové i dvouoborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[43/4]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace SO Etnologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové i dvouoborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[44/4]

AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace SO Iberoamerikanistika – Dějiny Latinské Ameriky v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[45/4]

AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace doktorského SP Philology o SO Translation Studies (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia).

Hlasování: 23-0-0

[46/4]

AS FF UK nemá námitek proti rozšíření akreditace doktorského SP Philologie o SO Traductologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia).

Hlasování: 23-0-0

[47/4]

AS FF UK bere na vědomí Aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2010/2011.

Hlasování: 22-0-1

[48/4]

AS FF UK schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření Filozofické fakulty v roce 2009.

Hlasování: 24-0-0

[49/4]

AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 (doktorské studium).

Hlasování: 23-0-1

Usnesení z 5. zasedání AS FF UK dne 9. 12. 2010

[50/5]

AS FF UK nemá námitky proti prodloužení SO Filozofie v bakalářském SP Filozofie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 21-0-0

[51/5]

AS FF UK nemá námitky proti rozšíření navazujícího magisterského SP Filologie o SO Turkologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium).

Hlasování: 21-0-0

[52/5]

AS FF UK nemá námitek proti navržené výši stipendií za vynikající studijní výsledky.

Hlasování: 24-0-0

[53/5]

AS FF UK nemá námitek proti rozdělení zbývající dotace MŠMT na doktorské studenty plošným zvýšením stipendií studentům druhých a třetích ročníků.

Hlasování: 24-0-0

Usnesení z 6. zasedání AS FF UK dne 13. 1. 2011

[54/6]

AS FF UK na základě návrhu děkana rozděluje Ústav slavistických a východoevropských studií na tři samostatné součásti: Katedru středoevropských studií, Katedru jihoslovanských a balkanistických studií a Ústav východoevropských studií.

Hlasování: 21-0-0

[55/6]

AS FF UK schvaluje návrh výše doktorských stipendií v prvním čtvrtletí roku 2011 v podobě, v jaké byl navržen vedením fakulty.

Hlasování: 22-0-0

Usnesení ze 7. zasedání AS FF UK dne 10. 2. 2011

[56/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Archeologie pravěku a středověku (původní název Pravěká a raně středověká archeologie) v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[57/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Archeologie pravěku a středověku (původní název Pravěká a raně středověká archeologie) v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[58/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Archivnictví a pomocné vědy historické v bakalářském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[59/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Archivnictví a pomocné vědy historické v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 22-0-1

[60/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Historie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[61/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Klasická archeologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[62/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Historie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[63/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace doktorského SP Philology (Filologie) o SO ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate (EMJD) Text and Event in Early Modern Europe (ERASMUS MUNDUS „Joint Doctorate“ (EMJD) Text a dění v raně novověké Evropě) (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia).

Hlasování: 23-0-0

[64/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Andragogika v doktorském SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia), pouze na dostudování stávajících studentů.

Hlasování: 23-0-0

[65/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o udělení akreditace navazujícímu magisterskému SP History, SO History (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[66/7]

AS FF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti AS FF UK za rok 2010 se zapracováním připomínek z diskuze.

Hlasování: 22-0-0

[67/7]

AS FF UK konstatuje, že všechna usnesení, která byla schválena a nebyla revokována, platí, včetně usnesení 6/2 ohledně anglického názvu FF UK ze dne 22. 6. 2006. AS FF UK zároveň vyjadřuje podiv nad časovou prodlevou na straně rektorátu UK od postoupení tohoto návrhu AS FF UK z roku 2006.

Hlasování: 16-2-5

[68/7]

AS FF UK považuje současnou prostorovou situaci FF UK za zcela nevyhovující a ohrožující pedagogické poslání FF UK. AS FF UK proto vítá rozšíření prostor FF UK o dvě budovy v Opletalově ulici (č. 47, 49) jako první krok k řešení tohoto závažného problému.

Hlasování: 22-0-0

Usnesení z 8. zasedání AS FF UK dne 10.3.2011

[69/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Skandinavistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[70/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Pedagogika v magisterském SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 5letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium), pouze na dostudování stávajících studentů.

Hlasování: 19-0-0

[71/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Historie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium), pouze na dostudování stávajících studentů.

Hlasování: 19-0-0

[72/8]

AS FF UK nemá námitek proti návrhu na změnu Organizačního řádu děkanátu FF UK se zapracováním připomínky vzešlé z diskuze.

Hlasování: 20-0-0

[73/8]

AS FF UK schvaluje návrh výše poplatků spojených se studiem na akademický rok 2011/2012 v pozměněné verzi prezentované děkanem v rámci diskuze.

Hlasování: 21-0-0

[74/8]

AS FF UK pověřuje PAS FF UK shromážděním připomínek a sestavením uceleného připomínkovacího návrhu k návrhu věcného záměru zákona o VŠ.

Hlasování: 21-0-1

Usnesení z 9. zasedání AS FF UK dne 14.4.2011

[75/9]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Sociologie v bakalářském SP Sociologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 22-0-0

[76/9]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Sociologie v navazujícím magisterském SP Sociologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 22-0-0

[77/9]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o mimořádné prodloužení akreditace SO Sociologie v bakalářském a navazujícím magisterském SP Sociologie (prezenční forma studia, 3letá a 2letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 22-0-0

[78/9]

V návaznosti na diskuzi vyslovuje AS FF UK pochybnosti vůči žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Kulturologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 12-2-8

[79/9]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Didaktika dějepisu v doktorském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia).

Hlasování: 21-0-1

[80/9]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o mimořádné prodloužení akreditace SO Historie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 22-0-0

[81/9]

AS FF UK schvaluje předloženou výroční zprávu FF UK v Praze o hospodaření za rok 2010.

Hlasování: 19-0-0

[82/9]

AS FF UK schvaluje návrh výše doktorských stipendií ve 2. čtvrtletí roku 2011.

Hlasování: 19-0-0

[83/9]

AS FF UK vyjadřuje souhlas s členstvím Univerzity Karlovy v mezinárodní neziskové organizaci „AISBL EMCI“.

Hlasování: 19-0-0

Usnesení z 10. zasedání AS FF UK dne 12.5.2011

[84/10]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Novořecká filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 20-0-0

[85/10]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Řecká antická filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[86/10]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Latinský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[87/10]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Novořečtina v SP Filologie na dostudování stávajících studentů (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[88/10]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Starořečtina v SP Filologie na dostudování stávajících studentů (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[89/10]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Latina v SP Filologie na dostudování stávajících studentů (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[90/10]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filozofie o SO Filozofie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu se zapracováním změn představených zástupci oboru v rámci diskuze.

Hlasování: 21-0-1

[91/10]

AS FF UK schvaluje návrh harmonogramu zasedání AS FF UK v druhé polovině roku 2011 se změnou termínu 15. září na 22. září.

Hlasování: 21-0-1

[92/10]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu FF UK v Praze na rok 2010 s tím, že do ní bude zapracována připomínka z diskuze.

Hlasování: 22-0-0

[93/10]

AS FF UK schvaluje rozpočet FF UK na rok 2011 v předloženém znění.

Hlasování: 22-0-0

[94/10]

AS FF UK souhlasí se jmenováním prof. Hlaváčka a prof. Zavadila čestnými členy Vědecké rady FF UK.

Hlasování:

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., 19-0-0

prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc., 19-0-0

Usnesení z 11. zasedání AS FF UK dne 9.6.2011

[95/11]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Italianistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[96/11]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Psychologie o SO Psychologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[97/11]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Historické vědy o SO Veřejná správa a spisová služba (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[98/11]

AS FF UK schvaluje Dlouhodobý záměr FF UK na léta 2011-2021.

Hlasování: 21-0-0

[99/11]

AS FF UK schvaluje návrh výše doktorských stipendií ve třetím čtvrtletí roku 2011.

Hlasování: 20-0-0

[100/11]

AS FF UK přijímá návrh děkana na dodatečné vypsání oborů navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) a navazujícího magisterského studia Středoevropská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) v přijímacím řízení na akademický rok 2011/2012.

Hlasování: 20-0-0

Usnesení z 12. zasedání AS FF UK dne 22.9.2011

[101/12]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Německý jazyk a literatura v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 20-0-0

[102/12]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Ruský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[103/12]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Lusobrazilská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[104/12]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Historie – České dějiny v evropském kontextu (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 20-0-0

[105/12]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Historie – Hospodářské a sociální dějiny (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 20-0-0

[106/12]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Historie – Obecné dějiny (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 20-0-0

[107/12]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Český jazyk a literatura, Dánština, Finština, Francouzština, Hebraistika, Komparatistika, Koreanistika, Latina, Maďarština,Mongolistika, Norština, Rumunština, Řečtina, Sinologie, Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovinistika, sorabistika, Slovakistika, Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika v magisterském SP Filologie na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 19-0-0

[108/12]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny a kultura islámských zemí, Egyptologie v magisterském SP Historické vědy na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 19-0-0

[109/12]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Logika v magisterském SP Logika na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 18-0-0

[110/12]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Psychologie v magisterském SP Psychologie na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 18-0-0

[111/12]

AS FF UK souhlasí se jmenováním prof. Nekuly a doc. Lacha členy vědecké rady FF UK.

Hlasování:

prof. PhDr. Marek Nekula, Dr. 18-1-0

doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D. 19-0-0

[112/12]

AS FF UK nemá námitek proti jmenování ing. Malého tajemníkem FF UK.

Hlasování: 19-0-0

[113/12]

AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Křížové předsedkyní zahraniční komise FF UK.

Hlasování: 19-0-0

[114/12]

AS FF UK schvaluje návrh na jmenování členů disciplinární komise FF UK ve složení:

Předseda:

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18-0-1)

Členové:

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. (19-0-0)

Mgr. Václav Němec, Ph.D. (19-0-0)

Miloš Bělohlávek (19-0-0)

Silvie Mitlenerová (18-1-0)

Samuel Zajíček (15-1-3)

Náhradníci:

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. (18-0-1)

doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D. (19-0-0)

Richard Cisler (18-1-0)

Klára Vaníčková (18-1-0)

[114/12]

AS FF UK deleguje Mgr. Josefa Šlerku za člena RVŠ za FF UK na léta 2012-2014.

Hlasování: 15-3-1

[115/12]

AS FF UK schvaluje novelu Jednacího řádu VR FF UK ve znění předloženém děkanem fakulty.

Hlasování: 17-0-0

[116/12]

AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 ve verzi představené děkanem se zapracováním připomínek vzešlých z diskuze.

Hlasování: 16-0-0

[117/12]

AS FF UK schvaluje výši doktorských stipendií ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 dle návrhu předloženém děkanem fakulty.

Hlasování: 16-0-0

[118/12]

AS FF UK nemá námitek proti opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK (č. 19/2010) ve verzi předložené děkanem fakulty a se zapracováním připomínky kol. Pavlorka zaznělé v diskuzi.

Hlasování: 16-0-0

[119/12]

AS FF UK bere na vědomí novelizace opatření děkana k doktorskému studiu č. 4/2009 a č. 20/2010.

Hlasování: 16-0-0

[120/12]

AS FF UK bere na vědomí hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na rok 2010/2011.

Hlasování: 16-0-0

Usnesení z 13. zasedání AS FF UK dne 13.10.2011

[121/13]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Obecná lingvistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[122/13]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Obecná lingvistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[123/13]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Obecná jazykověda v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[124/13]

AS FF UK doporučuje postoupit žádost o prodloužení akreditace SO Kulturologie v  bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) do další fáze akreditačního procesu a doporučuje děkanovi FF UK důslednou kontrolu realizace slibovaných změn, zejména personálních.

Hlasování: 17-3-2

[125/13]

AS FF UK bere na vědomí Aktualizaci dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2011/2012.

Hlasování: 21-0-0

Usnesení ze 14. zasedání AS FF UK dne 10.11.2011

[126/14]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Nizozemský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[127/14]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Nizozemský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[128/14]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského SO Kulturologie v SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) pouze na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[129/14]

AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2012/2013.

Hlasování: 21-0-0

[130/14]

AS FF UK souhlasí s přidělením podílu kladného hospodářského výsledku UK do Fondu reprodukce investičního majetku dle návrhu děkana fakulty.

Hlasování: 22-0-0

[131/14]

AS FF UK zásadně nesouhlasí s návrhem koncepce podpory vědy pomocí Programů rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově (PRVOUK) a domnívá se, že ve svém důsledku povede ke zhoršení kvality vědecké činnosti na Univerzitě Karlově.

Hlavní rizika předkládaného návrhu AS FF UK spatřuje zejména v tom, že:

1. povede k růstu byrokracie a konsekventně k růstu nákladů

2. nereflektuje rozdílné potřeby a podoby vědních oborů

3. vytváří paralelní řídící struktury

4. je neflexibilní vzhledem k potřebám jednotlivých institucí

5. místo deklarované podpory institucionálního financování zachovává financování účelové.

AS FF UK navíc konstatuje, že součástí návrhu nejsou explicitně stanovená kritéria hodnocení úspěšnosti jednotlivých programů ani celkově samotného systému.

Hlasování: 20-0-0

Usnesení ze 15. zasedání AS FF UK dne 8.12.2011

[132/15]

AS FF UK schvaluje Návrh harmonogramu zasedání AS FF UK na první polovinu roku 2012 v pozměněném znění.

Hlasování: 23-0-0

[133/15]

AS FF UK schvaluje výši Návrh výše doktorských stipendií v prvním čtvrtletí roku 2012 ve znění předloženém děkanem fakulty.

Hlasování: 23-0-0

[134/15]

AS FF UK schvaluje Výši stipendií za vynikající studijní výsledky v ak. roce 2010/2011.

Hlasování: 23-0-1

[135/15]

AS FF UK vzal na vědomí informace o Programu rozvoje vědních oblastí na UK. AS FF UK považuje za vhodné realizovat programy rozvoje vědních oblastí na UK na základě vnitřních výzkumných záměrů.

Hlasování: 20-0-2

Usnesení ze 16. zasedání AS FF UK dne 12.1.2012

[136/16]

AS FF UK schvaluje Disciplinární řád FF UK ve znění předloženém děkanem fakulty.

Hlasování: 24-0-1

Usnesení ze 17. zasedání AS FF UK dne 9.2.2012

[137/17]

AS FF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu FF UK na dny 16. 4., 17.4., 18.4. a 19.4. 2012, vždy od 9:00 do 16:00. Volby budou probíhat dva dny v hlavní budově FF UK a po jednom dni v budově UK Celetná 20 a v areálu UK Jinonice.

AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 30.3.2012.

AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 1.3.2012 všechny potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb.

Hlasování: 24-0-0

[138/17]

AS FF UK se plně ztotožňuje s rezolucí členů akademické obce Univerzity Karlovy v Praze z 19. 1. 2012.

Hlasování: 22-0-0

Usnesení z 18. zasedání AS FF UK dne 8.3.2012

[139/18]

AS FF UK schvaluje Návrh na obory dodatečně vypisované pro přijímací řízení v ak. roce 2012/2013.

Hlasování: 23-0-0

[140/18]

AS FF UK schvaluje Návrh výše doktorských stipendií ve druhém čtvrtletí roku 2012.

Hlasování: 23-0-0

[141/18]

AS FF UK na návrh VK rozšiřuje pro dny voleb do AS FF UK dobu voleb na 8. 45-17.45.

Hlasování: 23-0-0

[142/19]

AS FF UK nemá námitek proti návrhu na stanovení výše poplatků pro další akademický rok.

Hlasování: 23-0-0

[142/18]

AS FF UK na návrh VK prodlužuje dobu na předložení návrhu kandidátů do AS FF UK do 2. 4. 2012 do 15.00.

Hlasování: 23-0-0

Usnesení z mimořádného 19. zasedání AS FF UK dne 22.3.2012

[143/19]

AS FF UK konstatuje, že prodloužení akreditace studijního programu Právo a právní věda Fakultě právnické ZČU je bezprecedentním aktem zvůle státní moci. MŠMT svévolně rozhodlo proti stanovisku nezávislé Akreditační komise, čímž dochází k politizaci prostředí vysokých škol. AS FF UK proto tento krok kategoricky odmítá.

Hlasování: 24-0-0

[144/19]

AS FF UK zároveň vyjadřuje lítost nad tím, že emeritní rektor UK, nyní náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, prof. Ivan Wilhelm podpořil svévolné rozhodnutí MŠMT o prodloužení studijního programu Právo a právní věda Fakultě právnické ZČU svou autoritou, která je mj. založena na jeho členství v akademické obci UK. AS FF UK se domnívá, že touto podporou bylo poškozeno dobré jméno UK, čímž došlo k porušení povinnosti člena akademické obce UK stanovené Statutem UK.

Hlasování: 22-0-2

Usnesení z 20. zasedání AS FF UK dne 12.4.2012

[145/20]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Mongolistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu a doporučuje děkanovi FF UK důslednou kontrolu slibovaného personálního rozvoje, zejména v oblasti habilitací akademických pracovníků na ústavu.

Hlasování: 15-1-7

[146/20]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Mongolistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu a doporučuje děkanovi FF UK důslednou kontrolu slibovaného personálního rozvoje, zejména v oblasti habilitací akademických pracovníků na ústavu.

Hlasování: 16-0-6

[147/20]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Mongolistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu a doporučuje děkanovi FF UK důslednou kontrolu slibovaného personálního rozvoje, zejména v oblasti habilitací akademických pracovníků na ústavu.

Hlasování: 17-0-5

[148/20]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Mongolistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu a doporučuje děkanovi FF UK důslednou kontrolu slibovaného personálního rozvoje, zejména v oblasti habilitací akademických pracovníků na ústavu.

Hlasování: 18-0-5

[149/20]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Tibetanistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 23-0-0

[150/20]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Tibetanistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 23-0-0

[151/20]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského SO Tibeto-mongolská studia v SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) pouze na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 23-0-0

[152/20]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Anglický jazyk (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 22-0-0

[153/20]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Anglický jazyk (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 22-0-0

[154/20]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Anglofonní literatury a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 22-0-0

[155/20]

AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Anglofonní literatury a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 22-0-0

[156/20]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského SO Anglistika-amerikanistika v SP Anglistika-amerikanistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) pouze na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 22-0-0

[157/20]

AS FF UK doporučuje Žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského SO Historie v SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) pouze na dostudování stávajících studentů.

Hlasování: 21-0-0

[158/20]

AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského SO Iberoamerikanistika v SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) pouze na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.

Hlasování: 21-0-0

[159/20]

AS FF UK souhlasí s postoupením žádosti o prodloužení platnosti akreditace SO Andragogika a personální řízení v bakalářském SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) do další fáze akreditačního procesu. AS FF UK vyzývá vedení fakulty k pokračování externího auditu závěrečných prací oboru Andragogika a personální řízení pro roky 2012, 2013 a 2014. AS FF UK zároveň upozorňuje, že výsledky tohoto auditu zohlední při rozhodování o Podmínkách přijímacího řízení.

Hlasování: 17-0-2

[160/20]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti AS FF UK za rok 2011.

Hlasování: 16-0-0

Usnesení z 21. zasedání AS FF UK dne 10.5.2012

[161/21]

AS FF UK nemá námitek proti jmenování Mgr. Radka Skarnitzla, Ph. D. proděkanem pro přijímací řízení.

Hlasování: 16-1-6

[162/21]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu FF UK v Praze za rok 2011.

Hlasování: 23-0-0

[163/21]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2011.

Hlasování: 23-0-0

[164/21]

AS FF UK schvaluje rozpočet Programů rozvoje vědních oblastí UK realizovaných na FF UK.

Hlasování: 16-3-4

[165/21]

AS FF UK schvaluje rozpočet FF UK na rok 2012.

Hlasování: 23-0-0

[166/21]

AS FF UK bere na vědomí materiály předložené Evaluační komisí FF UK.

Hlasování: 23-0-0