POZVÁNKA na 20. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 20. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 12. dubna 2012 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Navrhy zápisů 18. a mimořádného 19. zasedání AS FF UK

  1. Návrh zápisu 18. zasedání AS FF UK

  2. Návrh zápisu mimořádného 19. zasedání AS FF UK

 3. Akreditační materiály

  1. Průvodní dopisy děkana fakulty

   1. průvodní dopis k bodům c. – p.

   2. průvodní dopis – andragogika

  2. Stanoviska Studijní komise

   1. Body c. – p. 

   2. Andragogika

  3. Žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Mongolistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  4. Žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Mongolistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  5. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Mongolistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Mongolistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  7. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Tibetanistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  8. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Tibetanistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  9. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Anglický jazyk (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  10. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Anglický jazyk (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  11. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Anglofonní literatury a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  12. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Anglofonní literatury a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  13. Žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského SO Tibeto-mongolská studia v SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) pouze na dostudování stávajících studentů

  14. Žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského SO Anglistika-amerikanistika v SP Anglistika-amerikanistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) pouze na dostudování stávajících studentů

  15. Žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského SO Historie v SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) pouze na dostudování stávajících studentů

  16. Žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského SO Iberoamerikanistika v SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) pouze na dostudování stávajících studentů

  17. Žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Andragogika a personální řízení v bakalářském SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  18. Žádosti ve formátu .zip

 4. Návrh na jmenování nového proděkana pro přijímací řízení

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Životopis Mgr. Radka Skarnitzla, Ph.D.

  3. Programové teze Mgr. Radka Skarnitzla, Ph.D.

 5. Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK

  1. Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK

  2. Navrhované úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK s vyznačenými změnami

 6. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za rok 2011

  1. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK

  2. Příloha č. 1 – souhrn usnesení

  3. Příloha č. 2 – účast na zasedáních

  4. Příloha č. 3 – zprávy z komisí

 7. Studentské hodnocení výuky

  1. Prezentace ve formátu .ppt

 8. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Jan Chromý