Harmonogram a zápisy z jednání

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Jednání AS se koná vždy druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy

Zápisy z jednání:

Rok 2012

 

2010

datum

program

zápis

10. 6.

Program

Zápis

16. 9.

Program

Zápis

14. 10.

Program

Zápis

11. 11.

Program

Zápis

9. 12.

Program

Zápis

2011

datum

program

zápis

13. 1.

Program

Zápis

10. 2.

Program

Zápis

10. 3.

Program

Zápis

14. 4.

Program

Zápis

12. 5.

Program

Zápis

9. 6.

Program

Zápis

22. 9.

Program

Zápis

13. 10.

Program

Zápis

10. 11.

Program

Zápis

8. 12.

Program

Zápis

2012

datum

program

zápis

12. 1.

Program

Zápis

9. 2.

Program

Zápis

8. 3.

Program

Zápis

22. 3. – mimořádné zasedání

Program

Zápis

12. 4.

Program

Zápis

10. 5.

Program

Zápis (pouze vzat na vědomí)

14. 6. (již nové funkční období)

Program

Zápis