Minulá volební období

PŘEDSEDNICTVO

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předseda senátu:

Mgr. Petr Christov, Ph.D.

Místopředsedové:

PhDr. Milan Lyčka,

Mgr. Samuel Zajíček,

Členové:

Mgr. Eva Lehečková,

Mgr. Dušan Radovanovič,