Minulá volební období

POZVÁNKA – na 16. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 16. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 12. listopadu 2009 v 13,30 hodin v místnosti č. 104, 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 15. zasedání AS FF UK (verze z 8. 11. 2009)

 3. Volba kandidáta na funkci děkana

 4. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Klínopis v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, jednooborové studium)

  3. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Fonetika (prezenční forma studia, jednooborové studium)

  4. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Estetika (prezenční forma studia, jednooborové studium)

  5. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Estetika (prezenční forma studia, dvouoborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Učitelství pro střední školy o SO Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (prezenční forma studia, jednooborové a dvouoborové studium)

 5. Projednání Podmínek doktorského studia pro akademický rok 2010/2011

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Podmínky doktorského studia pro akademický rok 2010/2011

 6. Projednání dodatečného zařazení oboru Obecná jazykověda do Podmínek přijímacího řízení na rok 2010/2011

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Podmínky přijímacího řízení na rok 2010/2011 pro obor Obecná jazykověda

 7. Projednání Prohlášení studentů ke 20. výročí sametové revoluce (iniciativa Inventura demokracie)

 8. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov