Volební období 2008-2010

Harmonogram a zápisy z jednání

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Jednání AS se koná vždy druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy

Zápisy z jednání:

Rok 2010

 

2008

12. 6.

Program

Zápis

10. 7.

Program

Zápis

17. 9.

Program

Zápis

23. 10.

Program

Zápis

13. 11.

Program

Zápis

11. 12.

Program

Zápis

2009

14. 1.

Program

Zápis

12. 2.

Program

Zápis

12. 3.

Program

Zápis

16. 4.

Program

Zápis

14. 5.

Program

Zápis

11. 6.

Program

Zápis

10. 9.

Program

Zápis

8. 10.

Program

Zápis

5. 11.

Program

Zápis

12. 11.

Program

Zápis

10. 12.

Program

Zápis

2010

14. 1.

Program

Zápis

11. 2.

Program

Zápis

11. 3.

Program

Zápis

8. 4.

Program

Zápis

13. 5.

Program

Zápis