Minulá volební období

Volby ASFFUK na volební období 8.6.2008 – 7.6.2010

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 


Aktuální úplné znění Volebního a jednacího řádu ASFFUK

Usnesení ASFFUK o vyhlášení voleb do ASFFUK

Výpis ze zápisu ze zasedání ASFFUK o volbě volební komise pro volby ASFFUK

Zápis z 1. zasedání volební komise dne 25.2.08

Výzva volební komise akademické obci FFUK pro volby ASFFUK

Zápis z 2. jednání volební komise dne 1.4.08

Kandidátní listina učitelské kurie ASFFUK

Kandidátní listina studentské kurie ASFFUK

Stručné charakteristiky kandidátů voleb do AS FF UK

Protokol volební komise o výsledku voleb do ASFFUK na vol. období 2008-2010

V případě potřeby v záležitosti voleb do ASFFUK kontaktujte sekretariát AS:p. Milena Ničová
Filozofická fakultaUK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1 – Staré Městopřízemí č. 34
tel.: +420 221 619 220
milena.nicova@cuni.cz