Minulá volební období

Seznam členů AS FF UK 2006 – 2008

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

SEZNAM ČLENŮ AS FF 2006 – 2008

Kurie učitelů

Doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.

katedra andragogiky a personálního řízení

milan.benes@ff.cuni.cz

PhDr. Václav Drška

Ústav světových dějin

vaclav.drska@t-email.cz

PhDr. Josef Herman, CSc.

katedra divadelní vědy

josef.herman@ff.cuni.cz

Mgr. Petra Jedličková

Ústav informačních studií a knihovnictví

petra.jedlickova@ff.cuni.cz

PhDr. Jan Kalivoda

Ústav řeckých a latinských studií

jan.kalivoda@ff.cuni.cz

Doc. Mgr. Marie Koldinská. PhD.

Ústav českých dějin

marie.koldinska@sendme.cz

Doc. PhDr. Martin Kovář. PhD.

Ústav světových dějin

martin.kovar@ff.cuni.cz

Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.

Český egyptologický ústav UK

Jaromir.Krejci@ff.cuni.cz

PhDr. Milan Lyčka

Ústav filosofie a religionistiky

mlycka@quick.cz

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

ondracka@ff.cuni.cz

Mgr. Stanislav Rubáš

Ústav translatologie

stanislav.rubas@centrum.cz

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Ústav světových dějin FF UK

ales.skrivan@ff.cuni.cz

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

katedra andragogiky a personálního řízení

michal.serak@ff.cuni.cz

Mgr. Petr Šrámek, Ph.D.

Ústav české literatury a literární vědy FF UK

sramci@volny.cz

Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Katedra psychologie

lenka.sulova@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

Petr.Zemanek@ff.cuni.cz

Kurie studentů

Anna Čmejrková

anna.cmejrkova@seznam.cz

Zuzana Fialová

fizu@quick.cz

Mgr. Veronika Forková

veronika.forkova@seznam.cz

Barbora Hartigová

barbora.hartigova@seznam.cz

Jan Hron

janhron@seznam.cz

Jan Chromý

jan_chromy@post.cz

Jiří Januška

januskaj@volny.cz

Petr Kubiš

petrkubis@seznam.cz

Johana Lomová

johalom@volny.cz

Markéta Poláková

marketapolak@quick.cz

Rostislav Valvoda

valvoda@seznam.cz

Samuel Zajíček

snop@void.cz

RNDr. Jaromír Adamec

jaromir@diotima.cz

Tereza Hadravova

tereza.hadravova@ff.cuni.cz

PhDr. Stanislav Tumis

standa.tumis@centrum.cz