Minulá volební období

SEZNAM ČLENŮ AS FF 2008 – 2010

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Kurie učitelů

Doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK

milan.benes@ff.cuni.cz

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Ústav českých dějin

zdenek.benes@ff.cuni.cz

PhDr. Simona Binková, CSc.

Středisko ibero-amerických studií

simona.binkova@ff.cuni.cz

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

Ústav českého národního korpusu

frantisek.cermak@ff.cuni.cz

Mgr. Petr Christov, Ph.D.

Katedra divadelní vědy

christov@centrum.cz

Mgr. Petra Jedličková, Ph.D.

Ústav informačních studií a knihovnictví

petra.jedlickova@ff.cuni.cz

PhDr. Jan Kalivoda

Ústav řeckých a latinských studií

jan.kalivoda@ff.cuni.cz

Prof. PhDr. Aleš Klégr

Ústav anglistiky a amerikanistiky

ales.klegr@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Ústav světových dějin

makovar@atlas.cz

Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.

Ústav Bohemistických studií

vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz

Mgr. Eva Lehečková

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

eva.leheckova@ff.cuni.cz

PhDr. Milan Lyčka

Ústav filosofie a religionistiky

mlycka@quick.cz

PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

Ústav translatologie

stanislav.rubas@centrum.cz

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Ústav světových dějin FF UK

ales.skrivan@ff.cuni.cz

Mgr. Josef Šlerka

Ústav informačních studií a knihovnictví

josef.slerka@gmail.com

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

petr.zemanek@ff.cuni.cz

Kurie studentů

Jakub Bachtík

jakub.bachtik@gmail.com

Mgr. Petr Beránek

beranek.vlk@seznam.cz

Petr Brůha

pbruha@seznam.cz

PhDr. Aleš Bříza

ales.briza@tiscali.cz

Hana Fejfarová

hana.fejfar@email.cz

Tereza Hadravová

tereza.hadravova@ff.cuni.cz

Jan Chromý

honza_ch@centrum.cz

Veronika Jáchimová

vjachimova@gmail.com

Petr Píša

pisap@seznam.cz

Mgr. Dušan Radovanovič

dusanradovanovic@seznam.cz

Martin Slavík

skulllcz@gmail.com

Mgr. Vít Strobach

vitastrobach@seznam.cz

Ondřej Tichý

ondrej.tichy@jitro.net

Václav Tollar

vaclav.tollar@seznam.cz

Samuel Zajíček

snop@void.cz