Minulá volební období

POZVÁNKA – na 8. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 8. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 8. února 2007 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu

 2. Projednání návrhu zápisu ze 7. zasedání AS FF UK dne 11. 1. 2007

 3. Úprava podmínek přijímacího řízení na FF UK 2007/2008

  1. Úvodní informace

  2. Informace o vypsání PŘ pro studijní obor Psychologie

  3. Schválení změny podmínek PŘ pro studijní obory Francouzská filologie a Hispanistika

 4. Pravidla pro přiznávání stipendií na FF UK

  1. Úvodní dopis děkana

  2. Návrh pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK

  3. Stanovisko legislativní komise k Pravidlům pro přiznávání stipendií na filozofické fakultě

 5. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK (přístupných pouze členům senátu). Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Jan Kalivoda