Harmonogram zasedání AS FF UK a zápisy z jednání

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Jednání AS se koná vždy druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy

Zápisy z jednání:

Rok 2008

2008

10. 1.

Program

Zápis

14. 2.

Program

Zápis

13. 3.

Program

Zápis

10. 4.

Program

Zápis

22. 5.

Program

Zápis

 

2007

11. 1.

Program

Zápis

8. 2.

Program

Zápis

8. 3.

Program

Zápis

12. 4.

Program

Zápis

10. 5.

Program

Zápis

14. 6.

Program

Zápis

13. 9.

Program

Zápis

11. 10.

Program

Zápis

8. 11.

Program

Zápis

13. 12.

Program

Zápis

 

2006

8. 6.

Program

Zápis

22. 6.

Program

Zápis

14.9.

Program

Zápis

12.10.

Program

Zápis

9. 11.

Program

Zápis

14. 12.

Program

Zápis