Minulá volební období

SEZNAM ČLENŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Kurie učitelů

Doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.

katedra andragogiky a personálního řízení

milan.benes@ff.cuni.cz

PhDr. Jan Bureš

Ústav politologie

jan.bures@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

Ústav českých dějin FF UK

jana.cechurova@ff.cuni.cz

PhDr. Václav Drška, Ph.D.

Ústav světových dějin

vaclav.drska@t-email.cz

PhDr. Josef Herman, CSc.

katedra divadelní vědy

josef.herman@ff.cuni.cz

PhDr. Jan Kalivoda

Ústav řeckých a latinských studií

jan.kalivoda@ff.cuni.cz

Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.

Český egyptologický ústav UK

Jaromir.Krejci@ff.cuni.cz

PhDr. Milan Lyčka

Ústav filosofie a religionistiky

mlycka@quick.cz

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

ondracka@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Ústav světových dějin

jan.pelikan@ff.cuni.cz

Mgr. Marek Příhoda

Ústav slavistických a východoevropských studií

marek.prihoda@iol.cz

Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

Ústav řeckých a latinských studií FF UK

Lucie.Pultrova@ff.cuni.cz

Doc. Justin Quinn, Ph.D.

Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK

quinjaff@ff.cuni.cz

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Ústav světových dějin FF UK

ales.skrivan@ff.cuni.cz

Mgr. Petr Šrámek, Ph.D.

Ústav české literatury a literární vědy FF UK

sramci@volny.cz

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

Petr.Zemanek@ff.cuni.cz

Kurie studentů

Anna Čmejrková

anna.cmejrkova@seznam.cz

Jana Eichlerová

jeichlerova@centrum.cz

Mgr. Veronika Forková

Ústav české literatury a literární vědy

veronika.forkova@seznam.cz

Barbora Hartigová

barbora.hartigova@seznam.cz

Jan Hron

janhron@seznam.cz

Jan Chromý

jan_chromy@post.cz

Mgr. Martin Kaplický

Katedra estetiky

m.kaplicky@centrum.cz

Petr Kubiš

petrkubis@seznam.cz

Anežka Kuzmičová

akuzmic@centrum.cz

Hana Landová

hanalandova@centrum.cz

Jakub Novosad

kubko.n@seznam.cz

Martin Pehal

martinpehal@gmail.com

Daniel Štech

stechinen@post.cz

Mgr. Kateřina Volná

katka.volna@volny.cz

Samuel Zajíček

snop@void.cz