Minulá volební období

Zápis z 3. jednání PAS FF UK dne 1. 6. 2006

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Čmejrková, Kubiš, Lyčka, Ondračka, Zemánek1. PAS diskutoval o zápisech z 2. a 3. zasedání AS FF UK, zapracoval došlé připomínky k oběma zápisům a schválil návrhy zápisů, které budou předloženy plénu AS.2. PAS připravil program 4. jednání AS FF UK, jehož volební období končí v červnu 2006, a program 1. jednání nově zvoleného AS FF UK. Obě jednání se mají konat 8. června 2006.3. PAS projednal zprávu o činnosti AS FF UK, která bude předložena AS FF UK.4. PAS pověřil řízením příštího zasedání AS FF UK místopředsedu AS Kubiše.5. PAS rozhodl, že účast na výběrovém řízení ÚSVS, které se koná 15. června 2006, přenechá členům nově zvoleného PAS FF UK.Zapsala: ČmejrkováSchválili: Ondračka, Zemánek