Předsednictvo (členové, harmonogram jednání a zápisy)

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

PŘEDSEDNICTVO

Předseda senátu:

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc., predseda AS@ff.cuni.cz

Místopředsedové:

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka, lubomir.ondracka @ff.cuni.cz

Petr Kubiš, petrkubis @ seznam.cz

Členové:

PhDr. Milan Lyčka, mlycka @ quick.cz

Anna Čmejrková, anna.cmejrkova @ seznam.cz

Zápisy z jednání 2006 4. 5. | 1. 6.