Minulá volební období

Harmonogram jednání a zápisy

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Jednání AS se koná vždy druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy

2006

13. 4.

Program

Zápis

27. 4.

Program

Zápis

11. 5.

Program

Zápis

8. 6.

Program

Zápis