Minulá volební období

Volba kandidáta na funkci děkana FF UK pro volební období 2006-09

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

8. 12. 2005 – Protokol 1. kola voleb kandidáta na děkana FF UK dne 8.12.2005

14. 11. 2005 – Předvolební shromáždění akademické obce FF UK, Předvolební zasedání AS FF UK

8. 11. 2005, 24,00 hodin: Kandidátní listina je uzavřena. Další podávání nominací není možné.

26. 9. 2005 – Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana FF UK

Nominovaní kandidáti:

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Program a životopis | souhlas s nominací

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Program a životopis | souhlas s nominací

Nominace kandidátů na děkana

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Doc. PhDr. Anna Housková, CSc (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Doc. V. Marek (Ústav řeckých a latinských studií) (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Prof. A. Macurová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace) (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Prof. Dr. Zdena Palková (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Český egyptologický ústav (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Jazykové centrum (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Katedra andragogiky a personálního řízení (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Katedra divadelní vědy (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Katedra estetiky (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Katedra kulturologie (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Katedra logiky (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Katedra pedagogiky (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Katedra pomocných věd historických a archivního studia (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Katedra psychologie (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Katedra sociologie (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Středisko ibero-amerických studií (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav Blízkého východu a Afriky (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav bohemistických studií (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav české literatury a literární vědy (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav českého národního korpusu (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav českých dějin (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

doc. Olga Lomová (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav etnologie (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav hospodářských a sociálních dějin (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav hudební vědy (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav politologie (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav pro dějiny umění (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav pro klasickou archeologii (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav světových dějin (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

Ústav translantologie (doc. PhDr. Martin Kovář, PhD.)

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Ústav filozofie a religionistiky (PhDr. Michal Stehlík, PhD.)