Minulá volební období

Zápis jednání PAS 6.1. 2005

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Herman, Hon, Volná, Zemánek.
Omluven: Kalivoda.

 1. PAS projednalo zápis jednání senátu. Kol. Herman informoval, že neobdržel žádné připomínky.

 2. Kol. Zemánek informoval PAS o kolegiu děkana. Informoval zejména o těchto bodech: platy pedagogů a zpráva prof. Kuklíka v této záležitosti; problematika výzkumných záměrů; návrh na rozšíření vědecké rady.
 3. PAS navrhlo program 9. jednání AS v tomto znění:
 4. Schválení programu jednání
 5. Schválení zápisu 8. jednání
 6. Akreditace
 7. Návrh na rozšíření vědecké rady FF UK
 8. Situace na oboru polonistika
 9. Podnět J. Šlerky a J. Hermana
 10. Různé
 11. PAS zkonstatovalo, že evaluace zařadí na program únorového jednání AS FF UK, v souladu s usnesením č. 108/8 z minulé schůze AS.
 12. PAS v souvislosti s podnětem J. Šlerky rozhodlo, že se kol. Zemánek spojí s kol. Benešem, aby bylo na jednání senátu k dispozici stanovisko hospodářské komise.
 13. PAS přijalo návrh kol. Hermana zahrnout do tohoto bodu i otázku rozdělení odměn na konci roku a oslovit v této souvislosti pana děkana.
 14. Kol. Zemánek informoval PAS o plánovaném setkání s bývalými senátory FF UK V AS UK u rektora. PAS rozhodlo pozvat nově zvolené i bývalé senátory FF UK v AS UK na setkání 19.1. ve 13:00 v místnosti sekretariátu AS FF UK.
 15. PAS rozhodlo, že před jednáním senátu předpřipraví návrhy usnesení k bodu 5.

Zapsala: Volná
Kontroloval: Zemánek