Minulá volební období

Zápis 13. zasedání PAS konaného dne 5. května 2005

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Program

1. Zápis zminulého zasedání AS

2. Program příštího zasedání AS

3. Informace o jednání rozšířeného kolegia děkana

4. Změny vZSŘ navržené AS FF UK

1. Zápis zminulého zasedání AS

PAS opravil navržený zápis zposledního zasedání AS podle došlých připomínek.

2. Program příštího zasedání AS

PAS na základě došlých podnětů, nedořešených bodů zposledního jednání AS a po diskusi ohledně pořadí jednotlivých bodů navrhlo tento program pro příští zasedání AS FF UK:

 1. Schválení programu
 2. Vystoupení kandidáta na rektora, prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA
 3. Schválení zápisu 12. jednání AS
 4. Projednání žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke
  jmenování profesorem (obor estetika) a žádosti o akreditaci habilitačního
  řízení (obor informační věda)
 5. Projednání žádostí o změnu studijního plánu (obor psychologie) a změnu
  názvů předmětů studijního plánu (obor portugalština)
 6. Stanovisko AS FF UK k návrhu změny Stipendijního řádu UK
 7. Rozpočet FF UK na rok 2005
 8. Zpráva o hospodaření FF UK za rok 2004
 9. Zpráva Evaluační komise
 10. Různé

3. Informace o jednání rozšířeného kolegia děkana

Předseda Zemánek informoval PAS, že se zpracovních důvodů nemohl zúčastnit posledního jednání rozšířeného kolegia děkana. Vdiskusi se PAS shodlo, že by napříště mělo být běžným postupem, aby se vtakovém případě jednání účastnil jeden zmístopředsedů PAS.

4. Změny vZSŘ navržené AS FF UK

PAS konstatovalo, že změny návrhu ZSŘ, které navrhl AS FF UK, je potřeba odeslat AS UK.

Zapsal: Hon

Kontroloval: PAS