Volební období 2004-2006

Předsednictvo (členové, harmonogram jednání a zápisy)

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

PŘEDSEDNICTVO Pravidelná jednání předsednictva se konají ve čtvrtek týden před zasedáním AS ve 13,00 hodin v místnosti č. 34 (sekretariát AS)

Předseda senátu: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc., predseda AS@ff.cuni.cz

Místopředsedové:

/ PhDr. Jan Kalivoda, jan.kalivoda @ff.cuni.cz

/ Kateřina Volná, katka.volna @ volny.cz

Členové:

/ PhDr. Josef Herman, CSc., josef. herman@ff.cuni.cz

/ Jan Hon, hohon @ volny.cz

/ Konzultační hodiny a kontakt: úterý 9 – 10h, m. č. 34 hl. b. , tel. 224 491 416, 221 619 220.

/ Zápisy z jednání 2006 2. 1. | 2. 3. 2005 6. 1. | 3. 2. | 3. 3. | 7. 4. | 5. 5. | 2. 6. | 15. 9. | 6. 10. | 3. 11. | 1. 12. 2004 1. 4. | 15. 4. | 6. 5. | 2. 6. | 9. 9. | 7. 10. | 4. 11. | 2. 12.

/ Dle potřeby se PAS může sejít i mimo tyto termíny.