Volební období 2004-2006

POZVÁNKA – na 2. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 2. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 8. dubna 2004 ve 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Programu 1. zasedání nastupujícího AS FF UK:

 1. Schválení programu jednání.

 2. Schválení zápisu 1. jednání AS FF UK.

 3. Problematika umístění zápisů z jednání kolegia děkana a elektronických diskusních příspěvků na webových stránkách FF UK.

 4. Vyjádření k uzavření nájemní smlouvy na umístění tří prodejních automatů.

 5. Volba zástupců AS FF UK do společných komisí děkana fakulty a AS FF UK (pro vědu – UKAS, zahraniční – UKAS, likvidační – SKAS, náhradová – UKAS, SKAS, inventarizační – UKAS, SKAS).

 6. Organizační záležitosti spojené s činností AS FF UK a PAS – viz bod 1) zápisu z jednání PAS dne 1.4.2004.

  Harmonogram zasedání AS

  Harmonogram zasedání PAS

 7. Různé.

Petr Zemánek

předseda Poznámka pro členy SKAS: pozvánku spolu s podklady si vyzvedněte v místnosti Studentské rady.

Zápis z 1. jednání PAS