Volební období 2004-2006

POZVÁNKA – na 10. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 10. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 10. února 2004 ve 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 10. jednání AS

 1. Schválení programu.
 2. Schválení zápisu 9. jednání AS.
 3. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací bakalářský SP filologie, SO indologie se specializacemi bengálština, hindština, sanskrt, tamilština [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO indologie se specializacemi bengálština, hindština, sanskrt, tamilština [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO koreanistika [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, SO koreanistika [prez. jednoobor. studium], doktorský SP filologie, SO germánské jazyky a literatury [prez., komb. studium], doktorský SP filologie, SO ugrofinská studia [prez., komb. strudium]; bakalářský SP filologie, SO český jazyk a literatura [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO český jazyk a literatura [prez. dvouobor. studium].
  Průvodní dopis k akreditacím

  Stanovisko Studijní komise k předloženým akreditacím
 4. Stanovení výše doktorandských stipendií na další období
 5. Podmínky dodatečného přijímacího řízení na FF UK
 6. Změny studijního plánu – filozofie, slavistika.
  Návrh změny studijního plánu oboru Filozofie

  Návrh změny stud. plánu oboru Slavistika

  Stanovisko Studijní komise k návrhu změn stud. plánu oboru Slavistika
 7. Stanovisko AS FF UK k návrhu komplexní změny SZŘ UK
  Stanovisko Studijní komise k návrhu komplexní změny SZŘ UK

  Připomínky k návrhu komplexní změny SZŘ UK
 8. Situace na oboru polonistika
  Dopis proděkanky Králové

  Organizace SZZK a BZK

  Závěry ze schůzky prod. Králové se studenty polonistiky

  Vyjádření vedoucí ÚSVS

  Vyjádření pana děkana 1

  Dopis kol. Forkové

  Stav absolventů USVS (doplnění materiálů z jednání AS v září)

  Výňatek z dřívějšího jednání AS k stížnosti studentů polonistiky (2002)

  Situace polonistiky na českých univerzitách (doplnění materiálů z jednání AS v září)

  Dopis AkceSchopných panu děkanovi

  Vyjádření pana děkana 2

  Podnět kolegy Maiella

  Reakce AkceSchopných na vyjádření pana děkana 2

  Návrh usnesení k situaci na oboru polonistika (PAS)
 9. Různé (distribuce podkladů pro jednání AS FF UK; informace o přípravě rozpočtu UK; podnět kol. Schicha)
  Návrh na změnu distribuce podkladů pro jednání

  Informace o platovém řádu UK

  Informace o přípravě rozpočtu UK na rok 2005

  Podnět kol. Schicha

Petr Zemánek
předseda