Minulá volební období

ZÁSTUPCI AS V KOMISÍCH PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁSTUPCI AS V KOMISÍCH PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Filologická sekce – evropské jazyky:

Zbyněk Machát

Dr. phil. Wolf B. Oerter, ČEÚ

Historické vědy:

PhDr. Zdeněk Zbořil

Filologická sekce – neevropské jazyky:

Bibiana Bobáková

Dr. Miroslav Petříček, ÚFR

Společenské vědy:

PhDr. Libuše Drnková

prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.

Historické vědyPhDr. Zdeněk Zbořil , ÚPOL
PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.