Minulá volební období

POZVÁNKA – na 18. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 18. jednání AS FF UK

které se koná
12. června 2003 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu:

 1. Schválení programu 18. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu z 16. (mimořádného) zasedání AS FF UK.
 3. Schválení zápisu ze 17. zasedání AS FF UK.
 4. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2003.
 5. Děkan FF: průvodní dopis k rozpočtu
 6. Podnět dr. Mistrové.
  • Dopis dr. Mistrové
  • Dopis dr. Glance
 7. Návrh akreditací oborů – průvodní dopis , stanovisko SK

  • vietnamistika ,
  • Čeština pro cizince ( bakalářské , navazující ),
  • Etnologie,
   • soubor 1
   • soubor 2
   • soubor 3
   • soubor 4
   • soubor 5
   • soubor 6
   • soubor 7
   • soubor 8
   • soubor 9
   • soubor 10
  • Filozofie pro pregraduální studium (společný základ)(11. 6. byla zveřejněna aktuální verze, k záměně došlo z administrativních důvodů)
 8. Návrh změny SZŘ.
  • Průvodní dopis
  • Změna SZŘ (příloha 1) a vyjádření LK
 9. Odvolání dr. Zbořila z hospodářské komise a volba nového zástupce AS do HK.
 10. Podnět Mgr. Voříška. ( viz příloha 2 vyjádření LK )
 11. Podnět J. Šlérky.
  • strana 1
  • strana 2
 12. Různé ( podnět L. Jirsy ).

Jan Pelikán

předseda AS FF UK