Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Vyjádření k volbě děkana

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážení kolegové,
přečetl jsem si e-mailovou výzvu členky akademického senátu prof. Jarmily Gabrielové. Chápu, že tato výzva nemůže být projednávána při zasedání senátu, protože se obrací k osobním pocitům a přesvědčení všech příslušníků naší akademické obce. Nicméně bych byl rád, nezůstala bez povšimnutí. Naším veřejným životem se šíří bezohlednost a vulgárnost – a kdo jiný by měl dbát úzkostlivě na to, aby společné záležitosti byly projednávány s ohledem na veřejný zájem a důstojnou formou, než volený orgán Filozofické fakulty Univerzity Karlovy? Přeji všem členům senátu mnoho zdaru v nastupujícím roce.Prof. Dr. Vladimír Svatoň,
Ustav slavistických a východoslovanských studií