Minulá volební období

SEZNAM ČLENŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Kurie učitelů

prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. , Ústav pro klasickou archeologii
Email:Jan.Bouzek@ff.cuni.cz

PhDr. Libuše Drnková , Jazykové centrum
Email:Libuse.Drnkova@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Jarmila Gabrielová , CSc., Ústav hudební vědy
Email:Jarmila.Gabrielova@ff.cuni.cz

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc. , Ústav translatologie
Email:zuzana.jettmarova@ff.cuni.cz

PhDr. Jan Kalivoda , Ústav řeckých a latinských studií
Email:jan.kalivoda@ff.cuni.cz

PhDr. Milada Nedvědová , Ústav slavistických a východoevropských studií
Email:m.nedvedova@centrum.cz

doc. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. , Ústav světových dějin
Email:vladimir.nalevka@ff.cuni.cz

Dr. phil. Wolf B. Oerter , Český egyptologický ústav Uk
Email:wolf.oerter@ff.cuni.cz

PhDr. Jan Pelikán, CSc. , Ústav světových dějin
Email:jan.pelikan@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Roman Prahl , CSc., Ústav pro dějiny umění
Email:roman.prahl@ff.cuni.cz

doc. Mgr. Martin C. Putna, Ph.D. , Centrum komparatistiky
Email:mcputna@volny.cz

ing. Alexandr Rosen , Ústav teoretické a komputační linvistiky
Email:alexandr.rosen@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. , Katedra pomocných věd historických a AS
Email:doc.sousa@seznam.cz

prof. PhDr. Oldřich Uličný Oldřich, DrSc. , Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Email:oldrich.ulicny@ff.cuni.cz

PhDr. Jan Wiendl Jan, Ph.D. , katedra české literatury
Email:jan.wiendl@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. , Ústav starého Předního východu a srovnávací jazykovědy
Email:Petr.Zemanek@ff.cuni.cz

Kurie studentů

Vladimír Abrhám

Email:v_abrham@hotmail.com

Jan Bárta

Email:bartahonza@seznam.cz

Bibiana Bobáková

Email:bibiana.bobakova@ff.cuni.cz

Tomáš Bursík

Email:t.bursik@quick.cz

Václav Cvrček

Email:vaclav_cvrcek@hotmail.com

Alena Fidlerová

E-mail:alena.fidlerova@ff.cuni.cz

Dana Gabľasová

Email:dana.gablasova@ff.cuni.cz

Rudolf Kučera

Email:r.kucera@email.cz

Zbyněk Machát

Email:zbynek.machat@seznam.cz

Petr Mundev

E-mail:mundev@volny.cz

Jan Podhajský

Email:balvan42@email.cz

Josef Šlerka

Email:josefslerka@msn.com

Vítězslav Sommer

E-mail:vsom@seznam.cz

Michal Téra

Email:michaltera@seznam.cz

Ondřej Vojtěchovský

Email:ondrej.vojtech@post.cz