Minulá volební období

Zápis z schůze konané dne 4. 12. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: V. Cvrček, W. B. Oerter, J. Pelikán, M. TéraOmluven: J. Wiendl1. Zápis z minulého zasedání dosud není zpracován. Předseda AS FF UK vyzývá členy předsednictva, kteří jsou odpovědní za přípravu návrhu zápisu, aby dodržovali termín zpracování.2. Program na příští zasedání AS FF UK – schválení programu; návrh akreditace oboru andragogika a personální řízení – bakalářské a navazující magisterské studium; návrh na jednorázové navýšení doktorandských stipendií; podnět J. Šlérky; zpráva volební komise; různé.3. V. Cvrček informoval předsednictvo o činnosti volební komise a o obtížích při zpracování a ověření podaných návrhů na kandidaturu. PAS doporučuje legislativní komisi, aby ještě za působení tohoto senátu připravila komplexní návrh změny volebního řádu.Zapsal: M. Téra
Kontroloval: V. Cvrček