Minulá volební období

Zápis z schůze konané dne 22. 5. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

1. Dr. Pelikán informoval o jednání kolegia děkana dne 20. 5. 2003.2. Z důvodů tří neomluvených absencí na jednání zaniká kolegyni E. Petrovské členství v senátu FF UK. Na její místo podle výsledků voleb z prosince 2001 přichází Josef Šlérka, který o svém členství v senátu bude informován písemně.3. V. Cvrček urgoval podnět M. Voříška a vysvětlil předsednictvu důvody jeho zdržení.Zapsal : M. Téra
Kontroloval : J. Pelikán