Minulá volební období

Zápis z schůze konané dne 19. 12. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 


Přítomni : G. Cadorini, J.Pelikán, M. Téra, J. Wiendl
Omluven : M. Voříšek1) předseda informoval PAS, že výběrové řízení na místo vedoucího LVT se koná 30.12. 2002, předseda byl pověřen účastí
2) dr. Wiendl informoval o své účasti na výběrovém řízení na egyptologii
3) PAS přijalo rezignaci Nelly Vostré na senátní křeslo, nastupuje dle pořadí Vítězslav SommerZapsal : M. Téra
Kontroloval : J. Pelikán