Minulá volební období

Zápis z 8. schůze konané dne 27. 6. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: G. Cadorini, J. Pelikán, M. Téra, M. Voříšek, J. Wiendl1/ PAS se zabývalo podnětem prof. O. Uličného týkajícího se koncepce bakalářského studia. Pověřilo J. Wiendla, aby kontaktoval prof. Uličného a požádal ho, aby svůj návrh konkretizoval.2/ PAS vyslovilo poděkování prof. J. Gabrielové, J. Bártovi a V. Cvrčkovi za zpracování zápisu z červnového zasedání AS. Návrh zápisu rozešle členům AS M. Voříšek.3/ Další schůze PAS se uskuteční 4. 9. 2002 ve 14,15 hod.4/ J. Pelikán informoval PAS o tom, že prostřednictvím paní M. Ničové předal materiály týkající se podnětu Mgr. R. Lainové předsedkyni etické komise prof. Haškovcové.5/ PAS pověřilo G. Cadoriniho, aby na příští zasedání PAS připravil návrh podkladů pro vyhlášení volby kandidáta na děkana FF UK.Zapsal: M. Téra
Kontroloval: J. PelikánSchváleno PAS dne 10.10.2002