Volební období 2002-2004

PŘEDSEDNICTVO

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předseda senátu:PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Místopředsedové:

PhDr. Jan Wiendl Jan, Ph.D.

Václav Cvrček

Členové:

Dr. phil. Wolf B. Oerter

Michal Téra

Jednání předsednictva se koná týden po jednání AS a dva týdny před jednáním senátu ve 14,30 hodin v místnosti č. 34 (sekretariát AS)

Zápisy z jednání

2003

2. 1. | 16.1. | 3. 2. | 6. 3. | 20. 3. | 3. 4. | 17.4. | 29.4. | 22.5. | 5. 6. | 16. 6. | 11. 9. | 18. 9. | 2. 10. | 9. 10. | 16. 10. | 20. 11. | 4. 12.

2002

21. 3. | 28. 3. | 18. 4. | 25. 4. | 2. 5. | 16. 5. | 30. 5. | 27. 6. | 4. 9. | 11. 9. | 26. 9. | 10. 10. | 17. 10. | 7. 11. | 15. 11. | 5. 12. | 19. 12.