Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Podnět prof. Slámy

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážený pan

PhDr. Jan Pelikán, CSc.

předseda Akademického senátu UK FF

Praha

Vážený pane předsedo,

jako člen akademické obce FF obracím se na Vás se žádostí o řešení jednoho problému, kterým by se podle mého názoru měl zabývat Akademický senát naší fakulty. Jak je Vám možná známo, dvakráte do roka (vždy na jaře a na podzim) jsou vedoucí kateder a ředitelé ústavů vyzváni, aby navrhli na příští půlrok výši osobního ohodnocení členům svých pracovišť a rovněž také i sobě . Podle mého názoru je a) naprosto nemorální, aby ředitelé navrhovali sami sobě výši osobního ohodnocení, b) postavení ředitelů na pracovištích je tím vočích jejich podřízených oslabováno, neboť ti jim mohou (někdy správně, jindy nesprávně a závistivě) vyčíst, že si přidělili osobní finanční ohodnocení špatně.

Na nevhodnost a nemorálnost této praxe jsem na jaře letošního roku upozornil vedení naší fakulty. Není mi známo (což ovšem neznamená, že se tak nestalo), že by došlo knějakému řešení uvedeného problému. Já sám jsem ho ve svém ústavu rozřešil tím způsobem, že jsem si navrhl osobní ohodnocení ve výši 1,- Kč (slovy jedna koruna česká). Toto ohodnocení mi bylo také přiznáno (mohu doložit platovým výměrem. Uvedený způsob mi sice ušetřil peníze vtzv. balíčku určeném na platy (a umožnil odměny externím učitelům), systémovým řešením však není. Prosím proto Akademický senát FF, aby se uvedeným problémem zabýval (pevně věřím, že nejsem na FF jediným ředitelem, kterému tato praxe činí morální obtíže) a navrhl nějaké rozumné řešení.

Spozdravem

prof. Dr. Jiří Sláma, CSc.

ředitel Ústavu pro pravěk

a ranou dobu dějinnou

Praha, 26. června 2002

Vážený pan

PhDr. Jan Pelikán, CSc.

předseda Akademického senátu UK FF

Praha

Vážený pane předsedo,

26. června t.r. obrátil jsem se na Vás se žádostí o řešení problému, kdy by měl určovat osobní ohodnocení vedoucích kateder a ředitelů ústavů. Vdopise jsem uvedl, že jsem si sám navrhl 1,- Kč a že toto ohodnocení mi bylo také vplatovém výměru přiznáno. Ktéto informaci nyní dodatečně uvádím, že jsem po několika týdnech obdržel zděkanátu nový platový výměr (datovaný shodou okolností 26.6.), ve kterém mi p. děkan přiznal osobní ohodnocení ve výši 2300,- Kč. Tím byla sice splněna moje žádost, abych si sám sobě nemusel osobní ohodnocení stanovovat, nejedná se však o systémové řešení, které by se týkalo všech ředitelů a vedoucích. Po tomto systémovém řešení i nadále volám.

Spozdravem

prof. Dr. Jiří Sláma, CSc.

ředitel Ústavu pro pravěk

a ranou dobu dějinnou

Praha, 3. září 2002