Volební období 2000-2002

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK A AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UK – volební období 2002-2005

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK A AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UK – volební období 2002-2005

Aktuální

Zápis AS UK uvádí rozhodnutí hlavní volební komise AS UK, která „neuznala prohlášení Lenky Hykové za náhradnici, obdržela pouze 9% z platných odevzdaných hlasů“.

Účast na volbách

Výsledky

Výsledky z 3. kola voleb do SKAS

Protokol o výsledku 2. kola voleb do ASFFUK

Protokol o výsledku 2. kola voleb do ASUK

Protokol o výsledku voleb do ASFFUK

Protokol o výsledku voleb do ASUK

Kandidáti

Kandidátní listina do AS UK

Kandidátní listina do AS FF UK

Texty

Výzva akademické obci

Zápisy z volební komise

26. 11. 20018. 11. 20013. 12. 200120. 12. 2001