Volební období 2000-2002

Upozornění na nové podmínky ve sportovním centru UK Hostivař

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Upozorňuji na nové podmínky ve sportovním centru UK Hostivař (SCUK Hostivař) :

  1. Platí se jakákoli sportovní a tělovýchovná činnost, která není součástí výuky na VŠ.
  2. I vyloženě studentské akce o SO,NE se musí platit.
  3. Činnost vysokoškolského sportovního klubu Humanita (VSK Humanita) je pouze za úhradu.

V těchto souvislostech je studentská zájmová sportovní činnost myslitelná pouze za úhradu !

Ceník služeb je možné si vyžádat na SCUK Hostivař (tel.: 02/72082111).

V Praze dne 21.11.2000
PaedDr. Martin H R U B Ý
vedoucí KTV