ARCHIV PODKLADŮ

ARCHIV PODKLADŮ – Výroční zprávy

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

02-02-14 AS Zpráva o činnosti FF UK za rok 2001Příloha 3 : Prodloužení platnosti akreditace bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2001

01-04-12 AS Výroční zpráva o činnosti FF UK (v PDF), v RTF

01-04-12 AS Výroční zpráva o hospodaření FF UK (v PDF), v RTF

01-03-08 AS Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za období březen 2000 – únor 2001