Volební období 2000-2002

Vyjádření ředitele ÚPRAV k situaci na oboru historie

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vyjádření ředitele ÚPRAV k situaci na oboru historie

Kbodu A

Sostatními interními pracovníky Ústavu řeším průběžně všechny otázky, jež Váš dotazník obsahuje. Jejich řešení (či neřešení) je odvislé vřadě případů od omezených finančních možností (nemohu nakoupit všechnu potřebnou literaturu, nemám peníze na výměnu, nemohu dávat vázat knihy, nemohu zvětšit počet interních sil, nemohu konat zahraniční exkurze pro studenty apod.). To vše jsou problémy, se kterými se potýkají všechny ústavy a katedry na FF, takže nevím, proč se na to AS ptá.

Kbodu B

Poněvadž všichni interní pracovníci Ústavu jsou na fakultě přítomni každý den, není problém svolat je kdykoliv křešení závažných otázek. Počet takovýchto jednání (trvajících třeba jen několik málo minut) nevedu v evidenci

Poněvadž studenti vědí, že jsem na fakultě každý den od rána do večera, přicházejí se svými záležitostmi kdykoliv. Kjednání ohledně speciálních studijních záležitostí si zpravidla přizvu ještě tajemníka Ústavu dr. Popelku. Počet takovýchto jednání si rovněž neeviduji. Je jich dost.

K bodu C

LS 2001

Interní pracovník

Úvazek

Pov. předměty

(a) počet

(b) hodin

(c) studentů

Pov. volit. předměty

(a) počet

(b) hodin

(c) studentů

Nepov. volit. předměty

(a) počet

(b) hodin

(c)studentů

Počet dipl. prací

Počet doktor. prací

Buchvaldek

1/2

(4) (5) (50)

6

2

Klápště

1/2

(2) (3) (25)

6

2

Košnar

1

(2) (4) (30)

2

Popelka

1

(3) (6) (45)

2

Sklenářová

1/2

(3) (5) (45)Sláma

1

(2) (3) (35)

1

2

Smetánka

1/3

(3) (5) (40)

2

4

Celetná 20 Tel.: 00420-(0)2-24491433-439

110 00 Praha 1 IČO: 00216208 Tel.Fax: 00420-(0)2-24491401

CZECH REPUBLIC DIČ: 001 00216208 E-mail: pravdodej@ff.cuni.cz
ZS 2001

Interní pracovník

Úvazek

Pov. předměty

(a) počet

(b) hodin

(c) studentů

Pov. volit. předměty

(a) počet

(b) hodin

(c) studentů

Nepov. volit. předměty

(a) počet

(b) hodin

(c)studentů

Počet dipl. prací

Počet doktor. prací

Klápště

1/2

(3) (5) (40)

8

6

Košnar

1

(5) (8) (126)

1

2

Popelka

1

(7) (12) (144)

2

2

Salač

1/3

(1) (2) (12)

Sklenářová

3/4

(4) (5) (112)

Sláma

1

(5) (8) (123)

1

2

Vdobě, kdy ve všech vědních oborech nesmírně narůstá počet tzv. informací je bezpodmínečně nutné, aby vysokoškolský učitel pravidelně každý den několik hodin studoval. Pokud tak nečiní, nemá morální právo být univerzitním učitelem. Toto morální právo ztrácejí – podle mého názoru – i ti, kteří učitele od studia nesmyslnými dotazníky odvádějí.

Omlouvám neúčast na zasedání AS FF UK 29. 11. 2001.

VPraze dne 14. listopadu 2001 Prof. Dr. Jiří Sláma

ředitel Ústavu