Volební období 2000-2002

Přehled návrhů akreditací

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

List1


Doktorský studijní program
Studijní program Obor Předložené materiály
Ekonomické teorie Ekonomie
Filologie Anglická literatura Ano
Anglický jazyk Ano
Česká literatura Ano – bez diskety
Český jazyk Ano
Fonetika Ano
Germánské jazyky Ano – bez diskety
Hungaristika a ugrofinistika Ano
Jazyky zemí Asie a Afriky Ano – bez diskety
Klasická filologie Ano
Komparatistika
Latinská medievistika Ano
Matematická lingvistika
Německá literatura Ano – bez diskety
Německý jazyk Ano – bez diskety
Novořecký jazyk a literatura
Obecná lingvistika
Románské jazyky
Románské literatury
Ruská literatura
Ruský jazyk
Slovanská filologie
Slovanské literatury Ano – bez diskety
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky Ano
Teorie literatury
Translatologie
Filozofie Dějiny filozofie Ano
Systematická filozofie Ano
Logika Ano
Historické vědy Byzantologie Ano
Dějiny antického starověku Ano
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Ano
Egyptologie Ano
Etnologie Ano
Historie/české a slovenské dějiny
Historie/obecné dějiny Ano
Hospodářské a sociální dějiny Ano
Iberoamerikanistika Ano
Klasická archeologie Ano
Pomocné vědy historické Ano
Pravěká a raně středověká archeologie
Informační studia Informační věda Ano
a knihovnictví
Obecná teorie a dějiny Divadelní věda Ano
umění a kultury Dějiny výtvarného umění Ano
Estetika Ano
Filmová věda Ano
Hudební věda Ano
Kulturologie Ano
Pedagogika Andragogika Ano
Pedagogika Ano – bez diskety
Politologie Politologie Ano
Psychologie Klinická psychologie Ano
Obecná psychologie Ano
Pedagogická psychologie Ano
Psychologie práce Ano
Sociální psychologie Ano
Sociologie Sociologie