Volební období 2000-2002

NÁVRH NA ZMĚNU VÝŠE STIPENDIÍ DOKTORSKÉHO STUDIA

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

NÁVRH NA ZMĚNU VÝŠE STIPENDIÍ DOKTORSKÉHO STUDIA

Předsednictvo AS FF UK

Praha, dne 31. října 2001

Vážení kolegové,

podávám návrh na stanovení výše stipendií prezenčních doktorandů pro akademický rok 2001/2002. Vzhledem k nařízení vlády ČR navrhuji zvýšit stipendium pro 1. ročník z dosavadních 4.500,- Kč měsíčně na 5.000,- Kč. Výše ostatních stipendií se nemění: 2. ročník: 5.000,- Kč/měs., 3. ročník: 5.500,-/měs. a 4. ročník: 0,- Kč/měs.

O zvýšení těchto stipendií uvažujeme v roce 2002, bude však záležet na našich rozpočtových možnostech. Tímto přípisem zároveň stahuji svůj návrh z 30. 10. 2001 (čj. 55/SD/2001).

S pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.