ARCHIV PODKLADŮ

Doktorské studium

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Doktorské studium
1. jazyk Počet
Světové: angličtina 20
francouzština 11
němčina 12
ruština 5
španělština 5
Doktorské studium
1. jazyk Počet %
číst odbor. literaturu 40 85
rozumět odbor. mluv. projevu 40 85
psát odbor. texty 28 60
přednášet referáty 37 79
aktivní účast v odbor. diskusi 36 77
dobře kom. v denních situacích 29 62
dorozumět se na zákl. úrovni 6 13
dorozumět se na primit. úrovni 0 0
žádná aktiv. znalost netřeba 0 0
požadavek vstupní znalosti 28 60
zadávání lit. v tomto jazyce 38 81
práce s texty ve výuce 29 62
stáže 30 64
přednášející v tomto jazyce 29 62
Co má naučit JC a co obor?
Požad. znalost JC OBOR
obecný jazyk 4
odborný jazyk 7 12
styl 1
odborná literatura 1 3
terminologie 1 3
práce s texty 1
četba
aktivní znalost
pasivní znalost
B 1
C1 2
Doktorské studium
1. jazyk Počet %
Světové: angličtina 18 38
němčina 2 4
španělština 1 2
Volba studenta 23 49