Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Návrhy akreditací

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Program Obor Typ studia Garant Studijní komise Podpis
Filozofie filozofie Bc,Mgr,Mgr.navazující je dop.
religionistika Bc,Mgr,Mgr.navazující je dop.
logika Mgr je dop.
Filologie český jazyk a literatura Mgr je 0
francouzština Mgr je 0
dějiny a kult.Islám.zemí Mgr je dop.
indologie Bc,Mgr, Mgr.navazující je dop.
latina Mgr je dop.
řečtina Mgr je dop.
češt.v komun.neslyš. Bc,Mgr. je 0
komparatistika Mgr je s přip. dop.
koreanistika Bc,Mgr navazující je dop..
maďarština Mgr je s přip. dop.
mongolistika Bc,Mgr,Mgr.navazující je dop. s přip.
perština Mgr je dop. s přip.
portugalština Mgr je dop.
PT angličtina Mgr je dop.
PT němčina Mgr je dop.
PT francouzština Mgr je dop.
PT ruština Mgr je dop.
PT španělština Mgr je dop.
romistika Bc,Mgr navazující není nedop.
rumunština Mgr je dop.
sinologie Bc,Mgr. navazující je dop. s přip.
španělština Mgr je dop.
turkologie Mgr je dop. s přip.
vietnamistika Bc,Mgr.navazující je dop. s přip.
lingvistika a fonetika Mgr je dop.
finština Mgr je dop..
arménština Mgr je dop.
fonetika Mgr, NOVÁ AKREDITACE je (dop.)
čeština pro cizince Mgr není 0
afrikanistika Mgr je dop. s přip.
anglistika-amerikanistika Bc,Mgr není dop.
Program Obor Typ studia Garant Studijní komise Podpis
arabistika Mgr je dop.
japanologie Bc,Mgr.navazující je dop.
germanistika Mgr není dop.
skandinávské jaz., lit. Mgr není dop.s přip
nizozemština Mgr není dop.
hebraistika Mgr není dop.
italština Mgr je dop.
klínopis Mgr.navazující je dop.
srovnávací jazykověda Mgr.navazující, NOVÁ AKREDITACE je dop.
rusistika Bc, Mgr. navazující je 0
slavistika Bc, Mgr. navazující je 0
Ekonomické teorie ekonomie Bc,Mgr je 0
Sociologie sociologie Mgr. není dop.
Psychologie psychologie Mgr není dop. s přip.
Pedagogika andragogika Bc,Mgr je dop.
pedagogika Mgr je dop. s přip.
Politologie politologie Mgr je dop.
Inf.studia a knih. inf.studia a knihovnictví Bc, Mgr.navazující není dop.
Historické vědy historie Mgr je 0
iberoam.-dějiny LA Mgr je dop.
klasická archeologie Bc,Mgr,Mgr.navazující je dop. s přip.
egyptologie Mgr + dr není dop.
archivnictví a PVH Bc, Mgr navazující je závaž.přip.,nedop.
pravěká a raně střed.arch Bc je dop. s přip.
etnologie Mgr je dop.
Obecná teorie kulturologie Mgr není dop. s přip.
a dějiny umění dějiny umění Mgr je dop.
a kultury filmová věda Mgr není dop.
hudební věda Mgr není dop.
divadelní věda Mgr není dop.
estetika Mgr není dop.
Soc.politika a soc.práce sociální práce Mgr není dop.