Minulá volební období

Zástupci FF UK v Akademickém senátu Univerzity Karlovy

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁSTUPCI FF UK V AKADEMICKÉM SENÁTU UK

2000-2002

Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. (Fonetický ústav)

Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. (Ústav bohemistických studií)

Viktor Filip (andragogika)

Stanislav Štoček (politologie)

Časový plán zasedání ASUK v LS 1999/2000:

24. 3. 2000, 28. 4. 2000, 9. 6. 2000

Jednání se koná vždy v 10:00, místo zasedání bude upřesněno v pozvánce

WWW stránka AS UK