Volební období 1998-2000

Návrhy vnitřních předpisů

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

NÁVRHY VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ FF UK

Připomínky a návrhy k Organizačnímu řádu se podávají do 21. ledna.

Písemně buď na sekretariát AS FF pí Ničové nebo emailem dr.Homoláčovi a dr.Štěpánkovi

Vnitřní předpisy schválené AS

Návrh organizačního řádu FF

28. 2. 2000 – Připomínky prod. Hermana k OR

25. 1. 2000 – Připomínky k organizačnímu řádu, dr. Jettmarová (v RTF)

13. 12. 1999 – Organizační řád FF UK, návrh – [ ve formátu RTF ]