Pozvánka na 9. zasedání AS FF UK 2020-2022

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 9. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2020–2022, které se uskuteční ve čtvrtek dne 13. května 2021 ve 13:30 hodin.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se bude zasedání konat pouze online prostřednictvím MS Teams (https://bit.ly/3toFMlh). Členové akademické obce a zaměstnanci FF UK se mohou k jednání přihlásit svými fakultními přihlašovacími údaji, hosté mimo FF UK musí požádat o přístup na adrese PAS FF UK pas@ff.cuni.cz.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Schválení programu 9. zasedání AS FF UK
 2. Schválení zápisu ze 7. zasedání AS FF UK
 3. Schválení zápisu ze 8. (mimořádného) zasedání AS FF UK
 4. Rozpočet fakulty pro rok 2021
 5. Výroční zpráva o hospodaření
 6. Výroční zpráva 2020
 7. Změny podmínek přijímacího řízení
 8. OD Harmonogram akademického roku 2021/2022
 9. Návrh na doplnění Pracovní komise pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK
 10. Informace o současných krocích v přípravě programů Cooperatio
 11. Různé

 

PAS

(aktualizováno 12. 5. 2021)