Pozvánka na 8. (mimořádné) zasedání AS FF UK 2020-2022

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 8. (mimořádné) zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2020–2022, které se uskuteční ve čtvrtek dne 22. dubna 2021 ve 13:30 hodin.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se bude zasedání konat pouze online prostřednictvím MS Teams (https://bit.ly/2RDYl7V). Členové akademické obce a zaměstnanci FF UK se mohou k jednání přihlásit svými fakultními přihlašovacími údaji, hosté mimo FF UK musí požádat o přístup na adrese PAS FF UK pas@ff.cuni.cz.

Navrhovaný program zasedání:

  1. Schválení programu 8. (mimořádného) zasedání AS FF UK
  2. Komplexní změna Podmínek přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající r. 2021/2022 
  1. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2020

 

PAS

(aktualizováno 22. 4. 2021)