Pozvánka na 7. zasedání AS FF UK 2020-2022

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 7. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2020–2022, které se uskuteční ve čtvrtek dne 8. dubna 2021 ve 13:30 hodin.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se bude zasedání konat pouze online prostřednictvím MS Teams (https://bit.ly/3sGTJve). Členové akademické obce a zaměstnanci FF UK se mohou k jednání přihlásit svými fakultními přihlašovacími údaji, hosté mimo FF UK musí požádat o přístup na adrese PAS FF UK pas@ff.cuni.cz.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Schválení programu 7. zasedání AS FF UK
 2. Schválení zápisu z 6. zasedání AS FF UK
 3. Termín a průběh volby kandidáta na děkana
 4. Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na jednotlivé programy PROGRES
 5. Žádost o stanovisko k výběrovým řízením na pozici knihovníků na FF UK
 6. Informace o pilotním hodnocení akademických pracovníků
 7. Informace o přípravě programu Cooperatio
 8. Prezentace výzkumu o přijímacím řízení
 9. Novelizace Pravidel pro organizaci studia na FF UK
 10. Novelizace harmonogramu akademického roku
 11. Návrh otázek do evaluací
 12. Různé

 

PAS

(aktualizováno 7. 4. 2021)