Pozvánka na 6. zasedání AS FF UK 2020-2022

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 6. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2020–2022, které se uskuteční ve čtvrtek dne 11. března 2021 ve 13:30 hodin.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se bude zasedání konat pouze online prostřednictvím MS Teams (https://bit.ly/309oPPE). Členové akademické obce a zaměstnanci FF UK se mohou k jednání přihlásit svými fakultními přihlašovacími údaji, hosté mimo FF UK musí požádat o přístup na adrese PAS FF UK pas@ff.cuni.cz.

Navrhovaný program zasedání:

  1. Schválení programu 6. zasedání AS FF UK
  2. Schválení zápisu z 5. zasedání AS FF UK
  3. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za rok 2020
  4. Přijímací zkoušky
  5. Informace o pravidlech pro rozdělení institucionální podpory přidělené FF UK na jednotlivé programy PROGRES
  6. Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio
  7. Informace ke stavu projednávání koncepce knihoven FF UK
  8. Informace o knihovně ÚŘLS
  9. Příprava účasti FF UK v Národním plánu obnovy
  10. Různé

PAS

(aktualizováno 13. 3. 2021)