Plénum

Akademický senát FF UK

volební období
2018 – 2020 

senatff@ff.cuni.cz

 

Členové AS FF UK pro funkční období 2018-2020

Kurie akademických pracovníků a pracovnic

JMÉNO E-MAIL
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. Jan.Bicovsky@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. Vaclav.Cvrcek@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. Jan.Cermak@ff.cuni.cz
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. Jan.Chromy@ff.cuni.cz
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. Jakub.Jirsa@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. Vojtech.Kolman@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. Olga.Lomova@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. Peter.Pavuk@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. Lucie.Pultrova@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. Radek.Skarnitzl@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Michal.Stehlik@ff.cuni.cz
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. Ondrej.Svec@ff.cuni.cz
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. Ondrej.Tichy@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Jan.Wiendl@ff.cuni.cz
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. Stepan.Zbytovsky@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. zemanek@dec59.ruk.cuni.cz

Kurie studentů a studentek

JMÉNO E-MAIL
Bc. Petr Arbet arbetpetr@gmail.com
Jan Čermák * janek.cermak@gmail.com
Bc. Matěj Čermák matej.cermak@gmail.com
Bc. Sára D. Vidímová sara.vidimova@gmail.com
Kryštof Ekl krystof.ekl@gmail.com
Bc. Linda Krumpholcová linda.krumpholcova@gmail.com
Mgr. Andrea Kučerová ankucerova@outlook.com
Josefína Kuchařová josefinakucharova@gmail.com
Mgr. Kateřina Morávková *** moravkova.kata@gmail.com
Leona Plášilová **** leonaplasilova@seznam.cz
Bc. Kristýna Sivoková kristyna.sivokova@gmail.com
Mgr. Denisa Šebestová sebestovadenisa@gmail.com
Mgr. Vladěna Šnoblová vladka.snoblova@seznam.cz
Bc. Ondřej Vinš ** vinson@seznam.cz
Veronika Volná ***** veronika.volna@ff.cuni.cz

* 6.9.2018 byl povolán jako náhradník za Mgr. Jana Jaroš (ukončil studium)

** 6.9.2018 byl povolán jako náhradník za Bc. Lucii Froncovou (ukončila studium)

*** 28.10.2018 byla povolána jako náhradnice za Mgr. Petru Doležalovou (rezignovala k 28.10.2018)

**** 22.1.2019 byla povolána jako náhradnice za kol. Frühbauerovou (rozhodla se nenastoupit jako náhradnice), která byla náhradnicí po rezignaci Bc. Barbory Klímové k 10.1.2019

***** 14.2.2019 byla povolána jako náhradnice za Anu Zůnovou (rezignovala 14.2.2019)